Výkladový slovník

suspenze

disperzní soustava tvořená pevnými částicemi rozptýlenými v kapalném prostředí

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie