Výkladový slovník

randomizovaná klinická studie

Studie, která používá randomizaci při zařazování pacientů. Více o klinických studiích v Encyklopedie SÚKL.

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie