Výkladový slovník

otevřená studie

účastníci klinického hodnocení vědí, jaký lék je podáván, opakem je  dvojitě zaslepená studie

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie