Výkladový slovník

Mezinárodní klasifikace nemocí

Mezinárodní klasifikaci nemocí vydávaná Světová zdravotnická organizace a vyjmenovává všechna známá onemocnění, kterým přiděluje kódy.

Zkratky: MKN

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie