Výkladový slovník

Česká lékárnická komora

Profesní stavovská organizace. Členy komory mohou být všichni absolventi oboru farmacie v tuzemsku nebo v zahraničí. Pro lékárníky je členství povinné. Internetové stránky ČLK na adrese www.lekarnici.cz.

Zkratky: ČLeK

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie