Výkladový slovník

AVEL

Asociace VElkodistributorů Léčiv je sdružením velkodistributorů léčiv a zdravotnického materiálu. Internetové stránky na adrese: http://www.avel.cz/.

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie