Sdělení SÚKL ze dne 21.10.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Zovirax, oph. ung. až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Oddělení závad v jakosti
21. 10. 2014

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie