Sdělení SÚKL ze dne 16.9.2016 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže souběžně dováženého léčivého přípravku OSCILLOCOCCINUM, GRA 6x1G až z úrovně zdravotnických zařízení.

 

Oddělení závad v jakosti
16. 9. 2016

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie