VALACICLOVIR MYLAN

500MG TBL FLM 42

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 887,54 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 598,92 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 902,57 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Famciklovir, valaciklovir, brivudin a parenterální aciklovir předepisuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách v: a) léčbě iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství, b) léčbě herpes zoster a herpes genitalis u imunokompromitovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků), c) profylaxi po alogenní transplantaci kostní dřeně. Ganciklovir a valganciclovir předepisuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech v: a) léčbě a sekundární profylaxi závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů, b) profylaxi a léčbě CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně, c) profylaxi a léčbě CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací. Famciklovir předepisují lékaři výše uvedených odborností u herpetických infekcí vyvolaných HVH 1 a 2 a HVZ jako alternativu léčby aciklovirem/valaciklovirem u pacientů, u nichž došlo k selhání léčby uvedenými přípravky nebo k nim byla prokázána rezistence.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 1229,85 Kč
Orientační doplatek ? 327,28 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%