CAPECITABINE GLENMARK

150MG TBL FLM 60 II

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 750,41 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 181,80 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 247,67 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Kapecitabin je hrazen 1) u pacientů s kolorektálním karcinomem a) u metastazujícího a lokálně pokročilého (inoperabilního) onemocnění v monoterapii nebo v kombinaci s chemoterapií, b) u kolorektálního karcinomu stadia III a stádia II s vysokým rizikem relapsu v adjuvantní léčbě v monoterapii a u stádia III též v kombinaci s oxaliplatinou, c) u karcinomu rekta stádia II a III v neoadjuvantní terapii v kombinaci s radioterapií; V indikacích karcinomu kolorekta není kapecitabin v monoterapii po selhání kombinovaných režimů s 5-FU účinný a neměl by být v těchto indikacích podáván. 2) u pacientů s pokročilým karcinomem žaludku v kombinaci s platinovým derivátem v první linii; 3) a u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu a) po selhání adjuvantní chemoterapie, v kombinaci (docetaxel, vinorelbin). Předchozí terapie by měla zahrnovat antracyklin; b) po selhání chemoterapie pokročilého onemocnění zahrnující taxany a antracykliny nebo u pacientů, u kterých není další léčba antracykliny indikovaná, a to v monoterapii nebo (u HER2-pozitivního onemocnění) v kombinaci s lapatinibem.
Specializace předepisujícího lékaře ? klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 1048,84 Kč
Orientační doplatek ? 801,17 Kč
Započitatelný doplatek ? 248,75 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 248,75 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%