ZEFFIX

100MG TBL FLM 28

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 565,88 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 761,70 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1063,74 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Přípravek je hrazen: 1) k pokračující dlouhodobé léčbě chronické hepatitidy B u dospělých pacientů s kompenzovaným jaterním onemocněním a dobrou virologickou odpovědí na lamivudin (HBV DNA pod hranicí detekovatelnosti). 2) v kombinaci s adefovirem k dlouhodobé léčbě chronické hepatitidy B u dospělých pacientů s kompenzovaným jaterním onemocněním, významnou replikací viru (hladina HBV DNA v séru vyšší než 2 000 IU/ml) a histologicky prokázaným aktivním zánětem a/nebo fibrózou s rezistencí na lamivudin, kteří netolerují tenofovir. 3) k léčbě těžké akutní nebo protrahované hepatitidy B. 4) k časově omezené profylaxi rekurence a reaktivace chronické hepatitidy B u imunosuprimovaných pacientů s HBV DNA v séru nižší než 2000 IU/ml, kteří jsou: a) HBsAg pozitivní, b) HBsAg negativní a současně anti-HBc pozitivní. Profylaxe je ukončena 12 měsíců po ukončení imunosuprese.
Specializace předepisujícího lékaře ? infekční lékařství
gastroenterologie, dětská gastroenterologie a hepatologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 805,26 Kč
Orientační doplatek ? 0 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%