ALDARA 5%

DRM CRM 12X250MGX5%

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 1216,29 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 1199,98 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1635,67 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Imiquimod je hrazen výhradně při léčbě superficiálního vícečetného bazocelulárního karcinomu v další linii po vyčerpání léčebných možností jinými dostupnými léčivými přípravky nebo postupy nebo v situaci, kdy tyto léčivé prostředky nebo postupy nelze vzhledem k lokalizaci léčené léze použít. Imiquimod není hrazen z veřejných prostředků při léčbě zevních genitálních a perianálních vegetací (condylomata acuminata), kožních bradavic, aktinických keratóz nebo jiných dermatóz a dalších kožních onemocnění.
Specializace předepisujícího lékaře ? dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, korektivní dermatologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 1656,67 Kč
Orientační doplatek ? 21 Kč
Započitatelný doplatek ? 21,00 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 21,00 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Z jakého důvodu máte doma léky, které nepoužíváte?

Mám je doma „do zásoby“
36 % 36%
Byla mi nasazena jiná léčba a lék mi doma zbyl
26 % 26%
Při léčbě se objevily nežádoucí účinky a lék jsem vysadil/a
16 % 16%
Lék má prošlou dobu použitelnosti
6 % 6%
Lék doma zbyl po jiném členu rodiny
14 % 14%