Upozornění a informace k bezpečnosti léků

Varilrix a průlomové infekce varicellou u očkovaných dětí v ČR

 

Informace SÚKL o přehodnocení bezpečnosti epoetinů

 

Stanovisko SÚKL k problematice užívání pergolidu

 

Přehodnocení rizik antidepresiv ze skupiny SSRI a SNRI

Evropská léková agentura a její vědecká komise CHMP pokračují v přehodnocení skupiny léčiv s antidepresivním účinkem - SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) a SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu).

 

Evropská léková agentura přehodnotí kardiovaskulární bezpečnost všech koxibů

V návaznosti na nedávné stažení léčivých přípravků VIOXX/CEOXX z oběhu, které dobrovolně uskutečnila firma Merck & Co. Inc., bylo v rámci EU přistoupeno k přehodnocení bezpečnosti všech léčivých přípravků obsahujících látky z téže skupiny (tzv. koxiby).

 

Koxiby a riziko gastrointestinálních, kardiovaskulárních a kožních nežádoucích účinků

Evropská komise vydala konečné rozhodnutí týkající se rizika vzniku gastrointestinálních, kardiovaskulárních a kožních nežádoucích účinků při terapi koxiby.

 

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie