Upozornění a informace k bezpečnosti léků

Hodnocení možného vztahu abakaviru k riziku infarktu myokardu

Evropská léková agentura (EMEA) informuje o hodnocení rizika infarktu myokardu při léčbě abakavirem

 

Informace k nové kontraindikaci u přípravku Velcade

Evropská léková agentura (EMEA) doporučila nepodávat léčivý přípravek VELCADE (bortezomib) pacientům s akutním difuzním infiltrativním onemocněním plic a perikardu.

 

Antidepresiva – zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých

Úprava textů doprovázející všechna antidepresiva na doporučení pracovní skupiny pro farmakovigilanci Evropské lékové agentury (PhVWP). 

 

Informace k bezpečnosti léčivého přípravku Gardasil

 

Champix – nová doporučení pro lékaře a pacienty

 

Gordox - dočasné pozastavení dodávek na český trh

 

Protelos – nové bezpečnostní informace

 

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie