Tiskové zprávy

Avízo SÚKL ke kontrole distribuce v roce 2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o výsledcích kontrol u distributorů provedených v roce 2012.

 

Avízo k dodávkám léčivých přípravků za rok 2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o dodávkách léčivých přípravků do lékáren, zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv v roce 2012.

 

Avízo SÚKL ke kontrole zdravotnických zařízení v roce 2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o výsledcích kontrol ve zdravotnických zařízeních provedených v roce 2012.

 

Avízo SÚKL ke kontrole lékáren v roce 2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o výsledcích kontrol provedených v roce 2012 v lékárnách.

 

Avízo SÚKL k uzavření laboratorního projektu

Odbor laboratorní kontroly SÚKL uzavřel dlouhodobý projekt zaměřený na kvalitu léčivých přípravků vyráběných v lékárnách či výrobci léčivých a pomocných látek.

 

Průzkum SÚKL: Léky za více než 1,5 miliardy korun zůstávají nevyužity

Léky za více než 1,5 miliardy korun zůstaly v roce 2011 bez reálného využití a lidé je buď odevzdali do lékáren, vyhodili do komunálního odpadu, nebo vrátili zpět do ordinací lékařů. V celkovém měřítku se jedná minimálně o 3,7 % všech dodávek distributorů léků.

 

Avízo SÚKL ke stahování léku

SÚKL žádá pacienty o spolupráci při stahování jedné šarže léčivého přípravku EUTHYROX 50 MIKROGRAMU.

 

Avízo SÚKL k Výroční zprávě za rok 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o obsahu a výsledcích nejdůležitějších činností a oblastí, kterými se zabýval v roce 2011.

 

Státní správa vstupuje do čteček elektronických knih

Státní ústav pro kontrolu léčiv začíná využívat nový komunikační kanál čteček elektronických knih pro osvětu problematiky léků.

 

SÚKL vydává knihu Příběhy léků, široké veřejnosti je k dispozici zdarma

SÚKL v těchto dnech vydává knihu Tomáše Cikrta s názvem Příběhy léků. Ta nabízí mnoho zajímavých informací o léčivých přípravcích, jejich vzniku a vlastnostech. Cílem publikace je nejen informovat, ale i vzdělávat veřejnost v oblasti lékové problematiky a přispět tak k bezpečnějšímu používání léků v České republice.

 

Náměstek ministra Petr Nosek uvedl do funkce nového ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Náměstek pro zdravotní pojištění Petr Nosek dnešním dnem uvedl do funkce ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv MUDr. Pavla Březovského, který byl vybrán na základě transparentního výběrového řízení. Výběrová komise doporučila z devíti kandidátů ministrovi Leošovi Hegerovi zmiňovaného kandidáta.

 

Tisková zpráva SÚKL a Policie ČR ze dne 24. 2. 2012

Na základě spolupráce SÚKL a Policie ČR bylo zahájeno trestní stíhání proti dvěma mužům.

 

Informace ze dne 22. 2. 2012

PharmDr. Martin Beneš byl ministrem zdravotnictví k dnešnímu dni odvolán z funkce ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

 

Avízo ke spolupráci SÚKL s Policií ČR

Praha, 26. 1. 2012 – Státní ústav pro kontrolu léčiv spolupracoval s Policií ČR na případu pracovnice lékárny, která si upravovala lékařské recepty podle své potřeby.

 

Informace SÚKL k prsním implantátům

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dalším hlášení nežádoucí příhody u prsních implantátů PIP.

 

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie