Tiskové zprávy

SÚKL a Generální ředitelství cel společně v boji proti padělkům

Padělky a nelegální léčivé přípravky jsou celosvětovým problémem a Česká republika není výjimkou. Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Martin Beneš a generální ředitel Generálního ředitelství cel Pavel Novotný proto uzavřeli dne 16. ledna 2012 dohodu o spolupráci, jejímž cílem je zlepšit, zkoordinovat a zefektivnit spolupráci v této oblasti.

 

Avízo SÚKL k revizi úhrad léků

Praha, 11. 1. 2012 – Kompletní hloubková revize úhrad u všech hrazených léků, která byla dokončena 31. 12. 2011, přináší možnost roční úspory v celkové výši okolo 8,78 mld. Kč.

 

Avízo k oblasti cen a úhrad léků

Praha, 28. 12. 2011 - Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o aktuálních změnách v oblasti cen a úhrad léků v České republice.

 

SÚKL představuje novou podobu informačního portálu pro veřejnost

SÚKL představuje novou podobu informačního portálu pro širokou veřejnost s názvem O lécích.cz. Ten nabízí na internetové adrese www.olecich.cz garantované informace o lécích, lékárnách, klinických studiích či očkování.

 

Avízo SÚKL ze dne 17. 10. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o obsahu a výsledcích nejdůležitějších činností a oblastí, kterými se zabýval v roce 2010.

 

Avízo SÚKL ze dne 19. 9. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o stahování léčivého přípravku Tbl. Magnesii lactici, držitele rozhodnutí o registraci, společnosti PharmDr. Radim Bakeš – Galenická laboratoř Ostrava.

 

Avízo SÚKL ze dne 23. 8. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o povaze a výsledcích kontrol, které během 1. pololetí 2011 provedl v lékárnách.

 

Avízo SÚKL ze dne 3. 6. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje zdravotnická zařízení na podmínky používání autologní tukové tkáně obohacené o kmenové buňky.

 

Avízo SÚKL ze dne 1. 6. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o nové evropské legislativě, kterou se zavádí pravidla na ochranu legálního distribučního řetězce před padělky léčivých přípravků.

 

Tisková zpráva ze dne 31. 5. 2011

Lékaři a lékárníci začali využívat elektronickou preskripci – eRecept.

 

Tisková zpráva ze dne 23. 5. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zahájil počátkem května projekt, jehož dlouhodobým cílem je zvyšování efektivity správního orgánu.

 

Avízo SÚKL ze dne 12. 5. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje na stahování konkrétní výrobní šarže léčivého přípravku Stopangin orm spr 1x30ml  z českého trhu.

 

Avízo SÚKL ze dne 18.4.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv zaregistroval v České republice první přípravek obsahující extrakty z konopí setého.

 

Avízo SÚKL ze dne 6. 4. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výsledcích realizovaného průzkumu mezi odbornou a laickou veřejností, týkající se otázek lékové politiky.

 

Avízo SÚKL ze dne 17. 3. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o sankcích uložených podle zákona o regulaci reklamy. Dozorem nad dodržování zákona v oblasti léčivých přípravků se SÚKL intenzivně věnuje.

 

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie