Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, randomizované, placebem kontrolované, s paralelním uspořádáním, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze II k vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti vhodné dávky hodnoceného léčivého přípravku BAY 2433334 u pacientů s akutním infarktem myokardu
EudraCT number 2019-003244-79
Číslo protokolu 20603
Zadavatel Bayer AG, 513 68 Leverkusen, Germany
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza akutní infarkt myokardu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 3.2.2020
Datum schválení MEK 8.1.2020
Datum zahájení 15.7.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Nemocnice Liberec,Kardiocentrum,Husova 10,Liberec,460 63
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,III. Interní-kardiologická klinika,Šrobárova 50,Praha 10,100 34
Fakultní nemocnice Brno Bohunice,Interní kardiologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00
Ústřední vojenská nemocnice,,U vojenské nemocnice 1200,Praha 6,169 00
Fakultní nemocnice Hradec Králové,I. interní kardioangiologická klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05
Nemocnice České Budějovice, a.s.,Kardiologické oddělení,B. Němcové 585/54,České Budějovice,370 01
Fakultní nemocnice v Motole,Kardiologická klinika - B4,V Úvalu 84,Praha 5,150 06
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,II. Interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1.LF UK,U Nemocnice 499/2,Praha 2,128 08
Fakultní nemocnice Plzeň,Kardiologické oddělení - arytmologie,Alej Svobody 80,Plzeň-Lochotín,301 00
Institut klinické a experimentální medicíny,Klinika kardiologie,Vídeňská 1958/9,Praha 4,140 21
Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně,Koronární jednotka,Pekařská 53,Brno,656 91
Nemocnice Slaný,Interní oddělení,Politických vězňů 576,Slaný,274 01

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%