Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřené, randomizované, dvouramenné kontrolované klinické hodnocení s cílem určit účinnost, bezpečnost a snášenlivost intravitreálního (IVT) afliberceptu ve srovnání s laserovou fotokoagulací u pacientů s retinopatií nedonošených (ROP)
EudraCT number 2018-002611-99
Číslo protokolu 20090
Zadavatel Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, Leverkusen 51368, Germany
Indikační skupina Oční
Diagnóza Oftalmologie
Zařazovaná populace Předčasně narození novorozenci ( <= 37 týdnů)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 30.5.2019
Datum schválení MEK
Datum zahájení 14.11.2019
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Ostrava ,Oční klinika,17. listopadu 1790/5,Ostrava-Poruba,708 52
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,Oční klinika,U Nemocnice 2,Praha 2,12808

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%