Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze 2/3 hodnotící účinnost a bezpečnost rogaratinibu (BAY 1163877) v porovnání s chemoterapií u pacientů s FGFR pozitivním, lokálně pokročilým nebo metastatickým uroteliálním karcinomem, kteří dostávali předchozí chemoterapii obsahující platinu.
EudraCT number 2016-004340-11
Číslo protokolu BAY1163877/17403
Zadavatel Bayer AG, D-51368 Leverkusen, Germany
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza uroteliální karcinom
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2018
Datum schválení SÚKL 23.3.2018
Datum schválení MEK 7.3.2018
Datum zahájení 6.9.2018
Datum ukončení 19.2.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Ostrava,Onkologická klinika,17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Radioterapeutická a onkologická klinika,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34
Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1. LF UK a TN ,Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%