Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost vilaprisanu u pacientek s děložními myomy
EudraCT number 2016-003561-26
Číslo protokolu BAY1002670/15790
Zadavatel Bayer AG, 51368 Leverkusen, Germany
Indikační skupina Gynekologie – porodnictví
Diagnóza děložní myomy
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2017
Datum schválení SÚKL 14.12.2017
Datum schválení MEK 29.11.2017
Datum zahájení 7.3.2018
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH GynPorCentrum s.r.o., Náměstí Minoritů 86/7,Krnov,794 01
GINEVI s.r.o., Gottliebova 36,Rokycany,337 01
CUORE s.r.o, Na dlouhém lánu 11,Praha 6,160 00
Gynekologie MUDr. Jaromír Karban s.r.o., Kojetická 1021,Neratovice,277 11
CELOMED s.r.o., Masarykovo nám. 19/18,Zábřeh,78901

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%