Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie Fáze 3 přípravku ODM-201 oproti placebu jako doplňku ke standardní androgen deprivační terapii a docetaxelu u pacientů s metastazující hormon-senzitivní rakovinou prostaty
EudraCT number 2015-002590-38
Číslo protokolu 17777
Zadavatel Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Germany
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prostaty
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2016
Datum schválení SÚKL 5.12.2016
Datum schválení MEK 4.1.2017
Datum zahájení 3.10.2017
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně, Pekařská 53,Brno,656 91
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Ke Karlovu 6,Praha 2,128 08
UroCentrum Praha, Karlovo Náměstí 3,Praha 2,120 00
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové ? Nový Hradec,Králové ,500 05
Masarykův Onkologický Ústav ,Žlutý kopec 7,Brno,656 53
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84,Praha 5,150 06

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%