Detail klinického hodnocení

Název studie Prospektivní, randomizovaná, mezinárodní, multicentrická, dvouramenná, kontrolovaná, otevřená studie přípravku Riociguat u pacientů s plicní arteriální hypertenzí (PAH), kterým je podávána stabilní dávka inhibitorů fosfodiesterázy-5 (PDE-5i) s nebo bez antagonistů endotelinových receptorů (ERA), ale ne jako léčebný cíl.
EudraCT number 2016-001067-36
Číslo protokolu 18588
Zadavatel Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Germany
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza plicní hypertenze
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2016
Datum schválení SÚKL 13.1.2017
Datum schválení MEK 19.1.2017
Datum zahájení 14.9.2017
Datum ukončení 11.5.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH IKEM, Klinika kardiologie Videňská 1958/9,Praha 4,140 21
VFN v Praze, II. interni klinika VFN a 1. LF UK,Praha 2,128 08

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%