Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená, randomizovaná, aktivně kontrolovaná studie fáze 3b s paralelními skupinami hodnotící účinnost, bezpečnost a snášenlivost tří různých léčebných režimů 2 mg afliberceptu podávaného intravitreálními injekcemi subjektům s diabetickým makulárním edémem (DME).
EudraCT number 2014-004938-25
Číslo protokolu BAY86-5321/17613
Zadavatel Bayer HealthCare Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee 10, 51373 Leverkusen, Germany
Indikační skupina Oční
Diagnóza diabetický makulární edémem (DME).
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2016
Datum schválení SÚKL 21.4.2016
Datum schválení MEK 2.6.2016
Datum zahájení 12.12.2016
Datum ukončení 4.10.2019
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice o.z.,Oční klinika UJEP,Sociální péče 3316/12A,Ústí nad Labem,401 13 (již neprobíhá)
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Oftalmologická klinika,Šrobárova 1150/50,Praha 10,10034
Fakultní nemocnice Hradec Králové,Oční klinika,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%