Detail klinického hodnocení

Název studie Mezinárodní, multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost rivaroxabanu při snížení rizika velkých trombotických cévních příhod u pacientů se symptomatickým onemocněním periferních cév, podstupujících revaskularizační zákroky na dolních končetinách.
EudraCT number 2014-005569-58
Číslo protokolu BAY59-7939/17454
Zadavatel Bayer HealthCare, AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 10, 51368 Leverkusen, Germany
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza onemocnění periferních cév
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 23.9.2015
Datum schválení MEK 13.8.2015
Datum zahájení 4.12.2015
Datum ukončení 16.1.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH BENEDOR s.r.o., Opavksá 6117/51, 708 00 Ostrava - Poruba
FN v Motole, Kardiovaskulární centrum - kardiologické odd., V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Medicom´s, s.r.o., Marie Majerové 2, 798 11 Prostějov
Krajská nemocnice Liberec, Interní odd., Husova 357/10, 460 63 Liberec
VFN v Praze, II. interní klinika - Klinika kardiologie a angiologie, U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Kardiologická a angiologická ordinace, Turkmenská 1417/8, 101 00 Praha 10
CCBR Czech a.s., Třída Míru 2800, 530 02 Pardubice
Oddělení klinické farmakologie, Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň
FN Olomouc, I. interní kilnika - Kardiologie, I.P.Pavlova, 775 20 OIomouc
IKEM, Klinika kardiologie, Vídeňská 1958, 140 21 Praha
Kardiologická a angiologická ambulance, Turkmenská 1417/8, 101 00 Praha 10
Fakultní nemocnice Hradec Králové, I. interní kardiologická klinika, sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
CCBR CZech, a. s., Míru 2800, 530 02 Pardubice (již neprobíhá)
Oblastní nemocnice Kladno, a. s., Interní oddělení, Vančurova 1548, 272 59 Kladno
CTC Hodonín, s. r. o., Vnitřní lékařství, angiologie, Kollárova 9, 695 01 Hodonín
Angiologická ambulance, Horymírova 2910/1, 700 30 Ostrava
Fakultní nemocnice U Svaté Anny, II. chirurgická klinika, Pekařská 53, 656 91 Brno

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%