Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená, randomizovaná, aktivně kontrolovaná studie fáze 3b s paralelními skupinami hodnotící účinnost, bezpečnost a snášenlivost 2 mg afliberceptu podávaného intravitreálními injekcemi ve dvou různých léčebných režimech subjektům s věkem podmíněnou neovaskulární makulární degenerací (nAMD)
EudraCT number 2013-000120-33
Číslo protokolu BAY86-5321/16598
Zadavatel Bayer HealthCare, Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee 10, 513 73 Leverkusen, Germany
Indikační skupina Oční
Diagnóza makulární degenerace
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2015
Datum schválení SÚKL 15.6.2015
Datum schválení MEK 2.7.2015
Datum zahájení 22.10.2015
Datum ukončení 17.06.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Oční klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň - Lochotín, 304 60
Axon Clinical, s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
Makulární centrum, Oční klinika VFN a 1.LF UK v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2, 128 00
Lexum, a. s. - Evropská oční klinika Lexum, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 (již neprobíhá)
Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice, o. z., Oční klinika UJEP, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem (již neprobíhá)
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Oftalmologická klinika, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oční klinika, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%