Detail klinického hodnocení

Název studie Mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku ODM-201 u mužů ohrožených vysokým rizikem nemetastázujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty.
EudraCT number 2013-003820-36
Číslo protokolu 3104007
Zadavatel Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 513 73 Leverkusen, Germany
Indikační skupina Nefrologie; urologie, sexuologie
Diagnóza karcinom prostaty
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Nemocní
Rok předložení žádosti 2014
Datum schválení SÚKL 13.10.2014
Datum schválení MEK 10.9.2014
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN v Motole,Urologicka klinika,V Uvalu 84,Praha 5,150 06
Nemocnice Na Bulovce,Urologicke oddeleni,Budinova 67/2,Praha 8 - Liben,180 81
Urocentrum Praha, s.r.o.,,Karlovo namesti 319/3,Praha 2,120 00
Karlovarska krajska nemocnice, a.s.,Urologicke oddeleni,Bezrucova 19,Karlovy Vary,360 66
Fakultni nemocnice Hradec Kralove,Urologicka klinika,Sokolska 581,Hradec Kralove,500 05 (již neprobíhá)
Oblastni nemocnice Kolin, a.s.,Urologicke oddeleni,Zizkova 146,Kolin III,280 00
Slezska nemocnice v Opave, p.o.,Urologicke oddeleni,Olomoucka 86,Opava,746 01
FNKV,Urologicka klinika,Srobarova 1150/50,Praha 10,100 34 (již neprobíhá)
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.,Oddeleni Urologie,Nemocnicni 15,Jablonec nad Nisou,466 60
VFN v Praze,Urologicka klinika,Ke Karlovu 6,Praha 2,128 08
FN Olomouc,Urologicka klinika,I.P.Pavlova 6,Olomouc,775 20 (již neprobíhá)
Androgeos, s.r.o.,,Na Valech 4/289,Praha 6 - Hradcany,160 00

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%