Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, kontrolované klinické hodnocení rivaroxabanu v prevenci závažných kardiovaskulárních příhod u pacientů s onemocněním koronárních nebo periferních artérií (COMPASS - Cardiovascular OutcoMes for People using Anticoagulation StrategieS; Vliv antikoagulační léčby na kardiovaskulární systém)
EudraCT number 2012-004180-43
Číslo protokolu BAY59-7939/15786
Zadavatel Bayer HealthCare AG,N/A,Leverkusen,D-51368
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza koronární nebo periférní artérie
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Rok předložení žádosti 2013
Datum schválení SÚKL 7.6.2013
Datum schválení MEK 3.4.2013
Datum zahájení 7.10.2013
Datum ukončení 18.5.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH CTC Hodonín, s.r.o., Kollárova 4338/9, 659 01, Hodonín
Interní a kardiologická ordinace, Seydlerova 2451/8, 158 00, Praha 5 - Stodůlky (již neprobíhá)
Kardiocentrum, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, 460 63, Liberec
Interní oddělení, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27, Český Krumlov
Kardiologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 (již neprobíhá)
Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Kardiochirurgické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Pekařská 53, 656 91 Brno (již neprobíhá)
Interní oddělení, Nemocnice Na Františku, Na Františku 8, 110 00 Praha 1 (již neprobíhá)
Interní oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
Interní oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou (již neprobíhá)
Interní oddělení, Nemocnice Slaný, Politických vězňů 576, 274 01 Slaný
Interní oddělení, Nemocnice Sušice, Pod Nemocnicí 116, 342 01 Sušice
Kardiologie, Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 20, 728 80 Ostrava
Kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kardiochirurgická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s., Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice
Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc (již neprobíhá)
Kardiologická klinika, Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 9, 140 21 Praha 4
Kardiologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 (již neprobíhá)
Interní oddělení, Oblastní nemocnice Kolín, a. s., Žižkova 146, 280 00 Kolín
Interní oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., Václava Klementa 147, 293 50 Mladá Boleslav (již neprobíhá)
Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice Pardubice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice (již neprobíhá)
Kardiologické klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc (již neprobíhá)
Kardiologické oddělení, Nemocnice Podlesí, a. s., Konská 453, 739 61 Třinec (již neprobíhá)
Kardiologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava (již neprobíhá)
Interní oddělení, Nemocnice Třebíč, Purkyňova náměstí 2, 674 01 Třebíč
III. interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Uherskohradišťská nemocnice a.s.s, Interna I - Kardiologická amb., J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
Interní oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., Václava Klementa 147, 293 50 Mladá Boleslav (již neprobíhá)
Kardiologie, Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2/37, Praha 5
Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava
Kardiologická klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem (již neprobíhá)
Kardiologické oddělení, Nemocnice u Sv. Anny, Pekařská 664/53, Brno
Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice T.Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín
II. interní klinika,FN Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň-Bory (již neprobíhá)
IKEM, Kardiocentrum, Vídeňská 1958/9, Praha 4
Nemocnice Tábor a.s., Interní oddělení, Kapitána Jaroše 2000, Tábor, 39002 (již neprobíhá)
III. interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%