Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované multicentrické hodnocení s paralelními skupinami, určené k posouzení hemodynamických účinků přípravku Riociguat (BAY 63-2521) a jeho bezpečnosti a kinetiky u pacientů s plicní hypertenzí spojenou se systolickou dysfunkcí lévé srdeční komory
EudraCT number 2009-015878-35
Číslo protokolu BAY63-2521/14308
Zadavatel Bayer AG, Leverkusen, 51368 Germany
Indikační skupina Kardio-vaskulární systém
Diagnóza plicní hypertenze spojená se systolickou dysfunkcí levé srdeční komory
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2011
Datum schválení SÚKL 1.7.2011
Datum schválení MEK 13.4.2011
Datum zahájení 22.8.2011
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH VFN 2.interní klinika, Pekařská 53 Brno 656 91
IKEM, Odd kardiologie, Vídeňská 1958/9 Praha 4 140 21 (již neprobíhá)
FN Brno Interní kardiologická klinika, Jihlavská 20 Brno 625 00 (již neprobíhá)
FN Olomouc, První interní klinika, I.P.Pavlova 6, Olomouc 775 20 (již neprobíhá)
Nemocnice U Svaté Anny, První interní klinika, Pekařská 53, Brno 656 91

Zpět na seznam

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Anketa

Necháváte se před cestou do zahraničí očkovat?

Ano. Vždy si zjišťuji, jaká konkrétní očkování jsou do dané oblasti potřeba.
31 % 31%
K očkování přistupuji pouze tehdy, je-li v dané oblasti povinné.
22 % 22%
Volím nejen povinná, ale i doporučená očkování, avšak pouze ve vybraných oblastech, kde je dle mého názoru velká pravděpodobnost nákazy danou nemocí.
36 % 36%
Ne. Očkování je dle mého názoru zbytečné
9 % 9%