MabThera, 500 mg inf. cnc. sol. 50 ml

Typ padělek
Podnět
Datum vyřízení 7. listopad 2018
Indikační skupina

Deklarovaný obsah

Podrobnosti

Německá regulační autorita informuje o výskytu padělku léčivého přípravku MabThera 500 mg inf. cnc. sol. 50 ml, číslo šarže N7167B05, doba použitelnosti 07/2019. Padělané balení bylo zachyceno německým distributorem na území Německa. Uvnitř balení byla nalezena vialka léčivého přípravku MabThera, 500 mg inf. cnc. sol. 50 ml, číslo šarže N7156, doba použitelnosti 06/2019. Vnější i vnitřní obal byl v rumunské jazykové verzi.

Dle německé regulační autority držitel rozhodnutí o registraci, společnost Roche Registration Ltd., Velká Británie, obě šarže identifikoval jako originální. Šarže byly určeny pro rumunský trh. Šetřením byla zjištěna externí manipulace s vnějším obalem.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR, společnost ROCHE s.r.o., potvrdil, že dotčená šarže nebyla určena pro trh ČR.

Léčivý přípravek MabThera 500mg, inf. cnc. sol. 1x50ml je v České republice registrován centralizovaným postupem a používá se k léčbě nehodgkinského lymfomu, chronické lymfatické leukémie, revmatoidní arthritidy, granulomatózy s polyangiitidou a mikroskopické polyangiitidy.

Další informace

  • Padělané a nelegální přípravky představují závažnou hrozbu pro lidské zdraví.
  • U padělků a nelegálních přípravků není možné hovořit o účinnosti, kvalitě a hlavně bezpečnosti.
  • Každý, kdo nakupuje léky pomocí nelegálních nabídek, se vystavuje riziku poškození vlastního zdraví a stává se možnou obětí.

Odkazy

Informace o správném nakupování léků a doplňků stravy na Internetu naleznete na http://www.nebezpecneleky.cz/nakup-na-internetu.

Co dělat v případě podezření na nelegální nabídku léku?

« Zpět

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie