CellCept, 500 mg tbl. flm. 150

Typ padělek
Podnět
Datum vyřízení 8. březen 2018
Indikační skupina

Deklarovaný obsah

Podrobnosti

SÚKL obdržel od německé autority informaci o výskytu balení léčivého přípravku CellCept, 500 mg tbl. flm. 150, čísla šarží: E0456B01, E0461B01, E0469B01, E0479B01, E0484B01, E0489B01, E0497B01, E0500B01, E0501B01, E0502B01, E0504B01, E0507B01, E0512B01, E0513B01, E0523B01, E0545B01 podezřelých z padělání.

Německá autorita upozorňuje, že dotčeny mohou být i další šarže, síly a lékové formy uvedeného léčivého přípravku.

Balení podezřelá z padělání byla zachycena v lékárně na území Německa a jsou v německo-nizozemské jazykové verzi. Vnější obal podezřelých balení nebyl opatřen bezpečnostním holografickým štítkem.

Léčivý přípravek CellCept, 500 mg tbl. flm. 150 je v ČR registrován centralizovanou procedurou (reg. č. EU/1/96/005/004), avšak v této síle a velikosti balení není v ČR obchodován. Uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Roche Registration Limited, Velká Británie, potvrdil, že uvedené šarže předmětného léčivého přípravku nebyly dodány na český trh.

Další informace

  • Padělané a nelegální přípravky představují závažnou hrozbu pro lidské zdraví.
  • U padělků a nelegálních přípravků není možné hovořit o účinnosti, kvalitě a hlavně bezpečnosti.
  • Každý, kdo nakupuje léky pomocí nelegálních nabídek, se vystavuje riziku poškození vlastního zdraví a stává se možnou obětí.

Odkazy

Informace o správném nakupování léků a doplňků stravy na Internetu naleznete na http://www.nebezpecneleky.cz/nakup-na-internetu.

Co dělat v případě podezření na nelegální nabídku léku?

« Zpět

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie