Likvidace léků odevzdaných v lékárně

Lékárna jako taková nashromážděné léky nelikviduje, ale předává je smluvně sjednané specializované firmě, která léky odveze do spalovny, která je schopna je odpovídajícím způsobem zlikvidovat.

Náklady na odvoz a likvidaci lékového odpadu pak hradí příslušný kraj, pod který daná lékárna spadá.

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie