Kontroly zacházení s léčivými přípravky v zařízeních poskytujících zdravotní péči v roce 2020

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce – kontroly poskytovatelů zdravotních služeb.

Kontrola zacházení s léčivými přípravky v zařízeních poskytujících zdravotní péči v roce 2020.pdf

Odbor lékárenství a distribuce

15.03.2021

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie