Kontroly zacházení s léčivými přípravky v zařízeních poskytujících zdravotní péči v roce 2016

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce – kontroly poskytovatelů zdravotních služeb.

 

Odbor lékárenství a distribuce
2
2.2.2017

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie