Kontrola zacházení s léčivými přípravky u poskytovatelů zdravotních služeb v roce 2015

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly poskytovatelů zdravotních služeb.

Odbor lékárenství a distribuce
19. 2. 2016

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie