Potřebuji nahlásit nežádoucí účinek léčivého přípravku

Způsobil nežádoucí účinek Vám nebo někomu blízkému:

Ohrožení života či smrt, vážné poškození zdraví, trvalé následky na zdraví, nutnost přijetí do nemocnice, prodloužení pobytu v nemocnici, vrozenou vadu u potomků nebo jinou významnou zdravotní komplikaci?

Pokud odpověď zní ANO, nahlaste prosím nežádoucí účinek.

V případě, že hlásíte podezření na nežádoucí účinky vakcín (očkovacích látek) u dítěte, prosíme, uveďte do popisu nežádoucího účinku ve formuláři (odkaz na formulář pod textem) následující údaje:

  • Průběh těhotenství
  • Okolnosti kolem porodu (donošenost, kříšení, žloutenka)
  • Vývoj Vašeho dítěte (zda odpovídá věku, či je opožděn, zda je dítě sledováno na specializovaném lékařském pracovišti (např. na neurologii, rehabilitaci) a pokud ano, uveďte z jakého důvodu a odkdy)
  • V případě neurologických nežádoucích účinků, prosím, uveďte rodinnou anamnézu (zda se v rodině vyskytují neurologická onemocnění)
  • Šarže vakcíny
  • Za jak dlouho po očkování nastal nežádoucí účinek
  • Jak dlouho nežádoucí účinek trval
  • Jak se nežádoucí účinek konkrétně projevoval
  • Všechna ostatní onemocnění dítěte, pokud jsou
  • Zda byl nežádoucí účinek u Vašeho dítěte řešen na lékařském pracovišti a pokud ano, na jakém (kontakt na zdravotnické zařízení/lékaře)

 

Časté otázky k oblasti nežádoucích účinků:

 

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie