Frekvence užívání léků v domácnosti

Pouze 26 % léků z lékárniček v českých domácnostech je užíváno pravidelně.

Více než polovina léků (53 %) je užívána pouze při zdravotních potížích, dalších 19 % léků
není pravidelně užíváno.

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie