eRecept

eRecept je lékařský předpis vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER).

Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku se zapíše do CÚER.

Lékař bude moci eRecept pacientovi vystavit v několika různých variantách - jako papírovou průvodku, e-mail, SMS či prostřednictvím speciální aplikace v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta.

Bližší informace k eReceptům naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.epreskripce.cz

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie