Encyklopedie SÚKL

Platí pořád pravidlo, že vždy jeden lék ve skupině je bez doplatku?

Při stanovení úhrady musí SÚKL dle požadavku zákona zajistit vždy minimálně jeden plně hrazený lék v rámci definovaných skupin, které jsou uvedeny v příloze zákona.  

Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanovuje ve své příloze č. 2 seznam 195 skupin. Do jednotlivých skupin jsou podle odpovídající definice zařazovány přípravky podle různých kritérií:

  • podle obsažené účinné látky,
  • podle lékové formy,
  • podle cesty podání.

V jednotlivých skupinách tak může být více účinných látek, které mají podobnou terapeutickou indikaci (účel použití). Nejedná se však vždy o přípravky, které jsou vždy vzájemně terapeuticky zaměnitelné a zvážení toho, zda lze jednu účinnou látku nahradit jinou látkou v rámci léčby konkrétního onemocnění, je vždy v kompetenci ošetřujícího lékaře.

Zároveň je důležité upozornit, že skupiny přílohy č. 2 nezahrnují veškeré léčivé látky, které jsou obsaženy v registrovaných lécích.

V rozhodnutí SÚKL o výši úhrady musí být vždy zohledněna i povinnost stanovení minimálně jednoho plně hrazeného přípravku v rámci těchto skupin.

Ukázka vybrané skupiny z přílohy č. 2:

Skupina č. 20 – Vitamín A nebo D včetně jejich kombinací, perorální podání
(Léky používané při nedostatku jednoho nebo obou uvedených vitamínů)

Do této skupiny spadají všechny léky, které obsahují léčivé látky:

  • vitamín A – retinol,
  • vitamín D – ergokalciferol, cholekalciferol, dihydrotachysterol, alfacalcidol, kalcitriol

Léky obsahující dané vitamíny nejsou vzájemně zaměnitelné. Zákon stanovuje podmínku zajistit minimálně jeden plně hrazený přípravek v dané skupině. Může se tedy stát, že plná úhrada pro tuto skupinu bude zajištěna díky přípravku s obsahem vitamín A, nikoli už vitamínu D. Tento problém může nastat i případě, že skupina obsahuje sice jednu léčivou látkou, ale v různých lékových formách. Plně hrazený přípravek tak může být zajištěn např. díky přípravku ve formě injekcí. Ostatní formy jako jsou masti, tablety apod. již zástupce plně hrazeného nemají. 

 

Seznam skupin v příloze č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění naleznete ZDE.

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie