Encyklopedie SÚKL

Je možné zaměnit lék předepsaný na receptu?

Záměna předepsaného léku při výdeji je možná pouze při splnění stanovených podmínek.

Lékárník při výdeji informuje pacienta o možných alternativách k předepsanému léku a s jeho souhlasem je oprávněn jej zaměnit za jiný. Změna je možná pouze v případě, že alternativní lék je s předepsaným shodný z hlediska jeho účinnosti a bezpečnosti obsahuje stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání a stejnou lékovou formou a pacient s takovým postupem souhlasí. Pokud alternativní lék obsahuje rozdílné množství léčivé látky (rozdílná síla), lékárník upraví dávkování tak, aby odpovídalo dávkování předepsanému lékařem. V případě záměny je tato skutečnost uvedena na receptu.

Zaměnit předepsaný lék za jiný lék s jinou léčivou látkou s obdobnými léčivými účinky nebo v jiné lékové formě může lékárník pouze za předpokladu, že s tím pacient souhlasí, záměna je odsouhlasena předepisujícím lékařem a provedenou záměnu vyznačí na receptu, včetně uvedení dávkování.

Vyznačí-li předepisující lékař na lékařském předpisu, že trvá na vydání předepsaného léku, může lékárník vydat pouze skutečně předepsaný lék.

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie