Encyklopedie SÚKL

Jak důkladně lékaři vyšetřují vzniklé nežádoucí účinky po očkování?

Podle našich zkušeností se mnoho lékařů zodpovědně věnuje možným podezřením na závažné nežádoucí účinky, což dokazuje i zvýšený počet hlášení nežádoucích účinků dokládající zájem o zvýšení bezpečnosti léčby.

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie