Celoevropská kampaň zaměřená na hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv se zapojil do celoevropské kampaně „A European Union-wide adverse drug reaction (ADR) awareness week campaign“.

Přestože jsou pro většinu pacientů užívané léky bezpečné a účinné, vždy existuje jisté riziko výskytu nežádoucích účinků. Je velice důležité, aby rizika spojená s nežádoucími účinky léčiv byla konzultována mezi lékaři a pacienty a aby na ně především lékaři pacienta upozornili a v případě podezření na nežádoucí účinky došlo k jejich nahlášení.

 

Tato kampaň si klade za cíl především zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv, tím zároveň podpořit bezpečnost léčiv na celoevropské úrovni a přispět k posílení národních systémů hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv.

 

Kampaň je součástí Strengthening Collaboration for Operating Pharmacovigilance in Europe (SCOPE) Joint Action project. Jedním z jejich hlavních cílů je zvýšit informovanost o národních systémech hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv. 

Klíčovými prvky kampaně jsou zejména názorné a zajímavé animace s mnoha informacemi:

 

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie